Tử Tham tại Mão Dậu

Là người ngay thẳng, cá tính kiên cường, nhiều say mê hứng thú, phần ứng nhanh nhạy, hiểu được cách đối nhân xử thế, luôn đưa ra yêu cầu cho bản thân, có thái dộ làm việc tốt, biết nghĩ cho người khác, tài năng ưu việt, thích văn nghệ đồng thời có biểu hiện tốt, có năng khiếu về âm nhạc và ngôn ngữ, cơ duyên tốt, giao tiếp nhiều, có thể được thành tựu trong sự nghiệp, đảm nhận chức vụ quan trọng. Ngoài ra, mệnh nam thường đam mê tửu sắc, thích chuyện phong lưu; mệnh nữ đa phần biết chăm lo việc nhà, là người phụ nữ đảm đang.

Sao Tử vi ở hai cung Mão, Dậu rơi vào thế vượng thủ mệnh, tất có sao Tham lang ở thế lợi cùng tọa thủ. Lúc này, cung Tài bạch có hai sao Vũ khúc, Phá quân ở thế bình, cung Quan lộc có sao Thất sát nhập miếu, sao Liêm trinh ở thế lợi tam hợp hội chiếu, nếu không có 6 sát tinh, sao hóa kỵ cùng tọa thủ cung Mệnh là mệnh cách Tử phủ triều hằng, chủ về thanh cao phúc thọ, cuộc sống sung túc.

Vận mệnh cơ bản
Sao Tử vi tại hai cung Mão, Dậu ở thế vượng thủ mệnh, tất có sao Tham lang ở thế lợi cùng tọa thủ. Do Tham lang là sao Đào hoa lớn nhất, đa tài đa nghệ, nếu không có sao Lục sát, Hóa kỵ cùng tọa thủ thì đế tinh Tử vi sẽ quản lý được sao Tham lang, làm cho sao này không phạm vào Đào hoa, đồng thời phối hợp, phát huy tài năng về phương diện nghệ thuật.
Sao Tử vi, Tham lang cùng tọa thủ cung Mão, Dậu, nếu không có sao Lục sát, sao Hóa kỵ cùng tọa mệnh, cung Tài bạch có sao Vũ khúc, sao Phá quân ỏ thế bình, có năng lực trù hoạch độc lập, có phương thức tư duy đặc biệt, thường có ý tưởng đột phá mà sinh ra tiền của, tiền nhiều nhưng tiêu cũng rất nhanh, thường không tích lũy được. Cung Quan lộc có sao Thất sát nhập miếu, sao Liêm trinh ỏ thế lợi, sự nghiệp thay đổi lớn, chuyên chú vào sự nghiệp, làm việc có hiệu quả, thích công việc mang tính cạnh tranh, thay đổi. Do cung Mệnh có sao Tham lang, cung Tài bạch có sao Phá quân, cung Quan lộc có sao Thất sát, là mệnh cách Sát, Phá, Lang, là then chốt thay đổi cuộc đời, tính chất thiên về biến động của tửu sắc, tiền bạc.
Hai sao Tử vi, Tham lang cùng tọa thủ tại cung Mão, Dậu, nếu lại gặp sao Lục sát và sao Hóa kỵ là mệnh cách Cực cư Mão Dậu, phàm làm việc thường hay sa đà, nên có tín ngưỡng tôn giáo, nên an thân.
Sao Tử vi, sao Tham lang cùng tọa thủ tại cung Mão, Dậu, lại gặp các sao Đào hoa như Hàm trì, Hồng loan, Mộc dục hoặc tam hợp gia hội, nếu không có cát tinh chế hóa, hoặc sao Hóa kỵ, Không vong khắc chếthì là “đào hoa phạm chủ”, là người phong lưu háo sắc, dễ gặp phiền nhiễu về vấn đề tình cảm.
Do sao Tham lang sợ nhất sao Kình dương, nên sao Tử vi, Tham lang cùng tọa thủ tại cung Mão, Dậu, mà gặp sao Kình dương, làm cho sự kết hợp tốt đẹp này bị giảm xuống, nên phát triển các lĩnh vực nghệ thuật như: Thẩm mỹ, uốn tóc, cắm hoa…
Sao Tử vi, Tham lang cùng tọa cung Mão, Dậu, sao Tham lang đồng cung với Hỏa tinh, Linh tinh. Tuy sao Tử vi lại khống chế được Hỏa tinh, Linh tinh, ngược lại làm cho sao Tham lang không thể phát huy được sức mạnh. Đồng thời, tuy sao Hóa kỵ có thể giảm nhẹ đào hoa của sao Tham lang nhưng cũng ảnh hưởng đến biểu hiện tài nghệ và ngôn ngữ của sao Tử vi, Tham lang khi cùng tọa thủ.
Người sinh vào tháng 8, tháng 12 có mệnh tọa thủ tại cung Mão, hoặc sinh vào tháng 2, tháng 6 có mệnh tọa thủ tại cung Dậu, lại có hai sao Tả phù, Hữu bật tại cung Mệnh, cung Tài bạch tam hợp hội chiếu, cùng phò tá đế tinh Tử vi, nếu không gặp sao Lục sát, sao Hóa kỵ cùng tọa cung Mệnh là mệnh cách Phù Bật củng chủ, có nhiều quý nhân tương trợ, tài nghệ xuất chúng, sự nghiệp thành công, cả đời giàu có.

Vận mệnh các năm sinh khác nhau
Người sinh năm Giáp, mệnh tọa cung Dậu: Sao Liêm trinh tại cung Quan lộc hóa lộc, cung Tài bạch có sao Phá quân hóa quyền, sao Vũ khúc hóa khoa, nếu không gặp sát tinh, là mệnh cách Tam kỳ hội khánh, danh tiếng vang xa, phú quý song toàn, tài lộc và quan lộc đều tốt, có phúc khí, gặp khó khăn được quý nhân tương trợ, có thể được thành công ngoài mong đợi. Duy tam hợp hội chiếu sao Phá quân, tuy có thể thành công nhưng gặp nhiều gian nan, thành công đến muộn; công việc thuận lợi, giỏi quản lý tài chính, có được sự trợ giúp của ngưòi khác giới; tiền tài dao động lớn, về già tiền thu về khá ổn định, trước đi sau đến, hoặc trước bại sau thành, có thể giữ được tiền của, kiếm tiền vất vả; có danh sự, tiền thu được khá ổn định, có biểu hiện mang tính đột phá nhưng tiền tài có được có mất, không dễ giữ tiền, về trung niên được phát tài, có thể giữ được tiền bạc.

Người sinh năm Giáp có mệnh tọa cung Mão, hoặc người sinh năm Canh có mệnh tọa cung Dậu, sao Kình dương cùng tọa cung Mệnh, là mệnh cách Cực cư Mão Dậu, làm việc thường hay sa đà, nên theo tín ngưỡng tôn giáo để được bình yên.
Người sinh năm Giáp: Sao Tham lang tại cung Mệnh hóa kỵ; người sinh năm Tỵ giờ Hợi có mệnh tọa cung Dậu, hoặc người sinh năm Tỵ giờ Tỵ có sao Văn khúc tại cung Mệnh hóa kỵ; người sinh năm Tân giờ Mùi có mệnh tọa cung Mão, hoặc người sinh năm Tân giờ Sửu có mệnh tọa cung Dậu, sao Văn xương tại cung Mệnh hóa kỵ, là mệnh cách Cực cư Mão Dậu.

Người sinh năm Ất: Sao Tử vi tại cung Mệnh hóa khoa. Nếu không có 6 sát tinh đồng cung là người có năng lực xử lý công việc tốt, đa tài đa nghệ, tài nghệ xuất chúng, được quý nhân tương trợ, có danh vọng, sự nghiệp có thành tựu nổi bật, đa phần có thể công thành danh toại.

Người sinh năm Bính: Sao Liêm trinh tại cung Quan lộc hóa kỵ. Trong công việc thường phải tiếc nuốỉ, rơi vào nghịch cảnh, thích đầu cơ nhưng đa phần không thuận lợi, nên đề phòng chuyện hành chính. Mệnh nam đa phần sông nhờ vào phụ nữ.

Người sinh năm Bính Hợi, Bính Mão, Bính Mùi, Mậu Hợi, Mậu Mão, Mậu Mùi có mệnh tọa cung Dậu; hoặc ngưòi sinh năm Nhâm Tỵ, Nhâm Dậu, Nhâm Sửu có mệnh tọa cung Mão, sao Lộc tồn, Thiên mã (Mệnh mã) cùng tọa thủ cung Tài bạch, nếu không cùng tọa cung Mệnh với 6 sát tinh, hoặc bị Hỏa tinh, Linh tinh xung phá thì là mệnh cách Lộc mã giao trì, càng bôn ba càng phát tài, đa phần được phát tài trong môi trường thay đổi phát triển, có cơ hội chuyển nghề, chuyển chức, trong đời có nhiều cơ hội đi du lịch.

Người sinh năm Mậu: Sao Tham lang tại cung Mệnh hóa lộc. Nếu không có 6 sát tinh cùng tọa thủ cung Mệnh thì là người thông minh, được hưỏng thọ cao, đa tài đa nghệ, cuộc sông sung túc, nhân duyên tốt, có tài hoa trong lĩnh vực văn nghệ, âm nhạc, ngôn ngữ, lại có nhiều thành tựu, nên phát triển trong giới tài chính, có thể được chức vụ quan trọng.

Người sinh năm Kỷ: Sao Vũ khúc tại cung Tài bạch hóa lộc, sao Tham lang tại cung Mệnh hóa quyền. Nếu không có tứ sát tinh: Dương, Đà, Không, Kiếp và sao Hóa kỵ cùng tọa thủ cung Mệnh hoặc xung phá cung Mệnh là chủ về người kiếm tiền hợp pháp nhưng khá vất vả, đồng thòi có biến động, tiền chưa đến đã hết; là ngưòi tháo vát, có tài biện’ luận, giao tiếp tốt, tính phong lưu, cố chấp lại thích nắm quyền. Nếu được Hỏa tinh, Linh tinh cùng tọa thủ cung Mệnh thì đa phần sự nghiệp có thành công, cuộc sống giàu có.

Người sinh năm Canh: Sao Vũ khúc tại cung Tài bạch hóa quyền. Mệnh nữ gặp phải thì khó tránh khỏi cô độc, sẽ ảnh hưởng đến duyên phận hôn nhân và cuộc sống; nếu không có 6 sát tinh cùng tọa thủ cung Mệnh thì tài vận thịnh vượng, có tinh thần phấn đấu, kiếm tiền vất vả, đa phần phát tài ở nơi ồn áo náo nhiệt.

Người sinh năm Nhâm: Sao Tử vi tại cung Mệnh hóa quyền, sao Vũ khúc tại cung Tài bạch hóa kỵ. Sao Vũ khúc chủ về tài, cũng chủ về cô độc, hóa kỵ thì bất lợi trong vấn đề tiền bạc và tình cảm, dễ bị phá tài, thường vì tiền mà nổi lòng tham, thậm chí gây ra chuyện thị phi, phương diện tình cảm cũng gặp trắc trở, khó khăn, nếu gặp tứ sát tinh Dương, Đà, Hỏa, Linh cùng tọa thủ cung Tài bạch thì sự bất lợi trên mọi phương diện có phần giảm xuống, sức phá hoại cũng giảm, nếu cung Mệnh không có 6 sát tinh đồng cung thì là người có năng lực lãnh đạo, kiên định tự chủ, nhiều quyền uy, thích nắm quyền trong tay, thưòng gây áp lực cho người khác, tính cô độc.

Người sinh năm Quý: Sao Tham lang tại cung Mệnh hóa kỵ, là mệnh cách Cực cư Mão Dậu, làm việc thường sa đà, nên có tín ngưỡng tôn giáo sẽ được yên ổn. Sao Tham lang có nhiều tham vọng, tuy hóa kỵ nhưng vẫn đa tài đa nghệ, thường thích mơ hão, thích hợp với các việc nghiên cứu mệnh, xem tướng, xem bói, hoặc theo nghề ít người quan tâm, việc nghiên cứu học thuật hoặc kinh doanh, đa phần là mệnh vất vả, đào hoa thị phi nhiều, tính dục mạnh, nên chú ý bệnh suy thận.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi tìm đức Phật

Từ một câu chuyện có thật Kinh Hiền Ngu ghi chép lại rằng, ở thủ đô Vaisali của đất nước Licchavi có 500 người mù

Scroll to Top