Tag: Thiên Cơ

Huyền học

Cơ Lương Thìn Tuất

Sao Thiên cơ là “ thiện tinh “, sao Thiên lương cùng ở cung Thìn, Tuất (cương) thủ mệnh, là mệnh cách Thiện âm triều cương,

Huyền học

Thiên Cơ tại Tỵ Hợi

Không thích tiền tài, cũng không thích dựa dẫm vào bố mẹ hoặc bậc tiền bối, đa số là tay trắng dựng cơ đồ, bôn ba

Huyền học

Thiên Cơ tại Sửu Mùi

Sao Thiên cơ tọa thủ tại hai cung Sửu, Mùi đều là rơi vào thế hãm độc tọa, khó biểu hiện đặc tính “động”, có

Huyền học

Thiên Cơ tại Tý Ngọ

Sao Thiên cơ tọa thủ tại hai cung Tý, Ngọ, là độc tọa nhập miếu, có thể phát huy tối đa đặc tính của sao Thiên

Huyền học

Cự Cơ tại Mão Dậu

Sao Cự môn, Thiên cơ cùng tọa thủ cung Mão, Dậu thủ mệnh, là mệnh cách Cự cơ đồng lâm, chủ về tư duy nhạy bén, có

Huyền học

Cơ Âm tại Dần Thân

Người nam có sao Thái âm và sao Thiên cơ cùng tọa thủ hai cung Dần, Thân thì đa phần là người lãng mạn, dễ tiếp cận

Scroll to Top