Tag: Thiên Phủ

Huyền học

Liêm Phủ tại Thìn Tuất

Sao Liêm trinh, Thiên phủ cùng tọa thủ ở cung Thìn, Tuất, nếu không có sát tinh xung phá, là mệnh cách Thiên phủ triều viên, cũng

Huyền học

Vũ Phủ tại Tý Ngọ

Người có sao Vũ khúc và sao Thiên phủ cùng tọa cung Tý, Ngọ sẽ có năng lực lãnh đạo và hành động, giỏi về hoạch định và

Huyền học

Thiên Phủ tại Mão Dậu

Sao Thiên phủ tọa thủ ở cung Mão, Dậu, cơm áo đầy đủ, thích hưởng thụ, có thể thành người lãnh đạo trong phạm vi sống

Huyền học

Tử Phủ tại Dần Thân

Sao Tử vi tại hai cung Dần, Thân ở thế vượng thủ mệnh, có sao Thiên phủ cùng tọa thủ,là mệnh cách Tử phủ đồng

Huyền học

Thiên Phủ tại Tỵ Hợi

Sao Thiên phủ tọa ở cung Tỵ, Hợi khả năng hoạt động mạnh, không chịu được gò bó, tích cực tìm kiếm cuộc sống, có

Huyền học

Thiên Phủ tại Sửu, Mùi

Sao Thiên phủ nhập miếu độc tọa tại cung Sửu, Mùi, làm việc có kế hoạch, yêu cầu rất cao, biểu hiện tốt Sao Thiên

Scroll to Top