Tag: Ngọ

Huyền học

Tử Vi tại Tý Ngọ

Mệnh tọa cung Ngọ, sao Tử vi nhập mệnh nơi miếu địa, nếu không gặp hai sát tinh Kình Dương và Đà La hoặc sao Hóa Kỵ,

Huyền học

Đồng Âm tại Tý Ngọ

Sao Thiên Đồng tọa thủ Cung Tý, Ngọ, là người dám làm dám chịu, hay nghĩ cho người khác, vui khi giúp đỡ người khác, đồng

Huyền học

Thái Dương tại Ngọ

Sao Thái dương tọa thủ cung Ngọ, là người trung thực, hào hoa lỗi lạc, tư duy nhạy bén, có chí hướng làm, tự tin, kiên cường,

Huyền học

Thiên Lương tại Tý Ngọ

Sao Thiên lương ở hai cung Tý, Ngọ là độc tọa nhập miếu, thuộc mệnh cách Thọ tinh nhập miếu, có thể phát huy được toàn

Huyền học

Vũ Phủ tại Tý Ngọ

Người có sao Vũ khúc và sao Thiên phủ cùng tọa cung Tý, Ngọ sẽ có năng lực lãnh đạo và hành động, giỏi về hoạch định và

Huyền học

Thất Sát tại Tý Ngọ

Sao Thất sát ở hai cung Tý, Ngọ là độc tọa thế vượng, tam phương tứ chính nếu chưa gặp 4 sát tinh và sao Hóa kỵ là

Huyền học

Phá Quân tại Tý Ngọ

Sao Phá quân tại hai cung Tý, Ngọ là độc tọa nhập miếu, là cung vị mà sao Phá quân được lợi nhất, nếu không có sát tinh

Huyền học

Liêm Tướng tại Tý Ngọ

Người có Sao Liêm Trinh tọa thủ cung Tý, Ngọ, thì làm việc có nguyên tắc, kiểu được mức độ, có lý trí, hiểu rõ mình đang

Huyền học

Thiên Cơ tại Tý Ngọ

Sao Thiên cơ tọa thủ tại hai cung Tý, Ngọ, là độc tọa nhập miếu, có thể phát huy tối đa đặc tính của sao Thiên

Huyền học

Cự Môn tại Tý Ngọ

Sao Cự môn tọa thủ mệnh tại hai cung Tý, Ngọ, cung Thiên di có sao Thiên cơ, cung Quan lộc có sao Thái dương (cung Thìn

Scroll to Top