Tag: Nhật

Huyền học

Thái Dương tại Tuất

Thái dương, Thái âm đều mất sáng, mệnh vất vả không có phúc hưởng thanh nhàn và niềm vui, sau khi phấn đấu gian khó

Huyền học

Thái Dương tại Hợi

Sao Thái dương tọa mệnh cung Hợi, cung đối diện (cung Thiên di) có sao Cự môn ở thế vượng đối chiếu, tam hợp hội chiếu sao Thiên

Huyền học

Thái Dương tại Tỵ

Người có sao Thái dương thủ mệnh ở cung Ty thì cả đời có tài ăn nói đem đến lợi lộc, thường hết hợp hài hòa

Scroll to Top