Tag: Cự Môn

Huyền học

Cự Nhật tại Thân

Sao Thái dương, Cự môn cùng thủ mệnh cung Thân, là mệnh cách Cự nhật đồng cung (cung Dần mạnh hơn cung Thân, sao Cự môn,

Huyền học

Cự Nhật tại Dần

Người mà sao Thái dương, Cự môn cùng tọa thủ cung Dần, là mệnh cách Cự Nhật đồng cung, là người siêng năng, không sợ gian

Huyền học

Cự Đồng tại Sửu Mùi

Sao Thiên đồng, Cự môn cùng tọa thủ cung Sửu, Mùi đều là rơi vào thế hãm, lúc này, bản thân sao Thiên đồng không có

Huyền học

Cự Môn tại Tỵ Hợi

Sao Cự môn ở hai cung Tỵ, Hợi; Cung Tài bạch có sao Thiên cơ lạc hãm; cung Quan lộc có sao Thiên đồng thế bình.

Huyền học

Cự Cơ tại Mão Dậu

Sao Cự môn, Thiên cơ cùng tọa thủ cung Mão, Dậu thủ mệnh, là mệnh cách Cự cơ đồng lâm, chủ về tư duy nhạy bén, có

Huyền học

Cự Môn tại Tý Ngọ

Sao Cự môn tọa thủ mệnh tại hai cung Tý, Ngọ, cung Thiên di có sao Thiên cơ, cung Quan lộc có sao Thái dương (cung Thìn

Huyền học

Cự Môn tại Thìn Tuất

Sao Thiên đồng là thế bình tọa ở cung Thìn, Tuất, là người không coi trọng tiền tài Sao Thiên đồng là thế bình tọa ở

Scroll to Top