Tag: Sửu

Huyền học

Tham Vũ tại Sửu Mùi

Người có sao Vũ khúc và sao Tham lang cùng tọa cung Sửu, Mùi thì khá keo kiệt, biết tính toán cho mình, người khác nghĩ là

Huyền học

Cự Đồng tại Sửu Mùi

Sao Thiên đồng, Cự môn cùng tọa thủ cung Sửu, Mùi đều là rơi vào thế hãm, lúc này, bản thân sao Thiên đồng không có

Huyền học

Liêm Sát tại Sửu Mùi

Người mà sao Liêm trinh, Thất sát cùng tọa thủ ở cung Sửu, Mùi thì thường có nhiều sở thích như văn nghệ, giỏi quản lý

Huyền học

Nhật Nguyệt tại Sửu

Ánh trăng vào giờ Sửu là nhập miếu mà “ tròn trịa’, soi sáng giữa bầu trời mặc dầu hạn chế cơ hội hữu hiện

Huyền học

Thiên Cơ tại Sửu Mùi

Sao Thiên cơ tọa thủ tại hai cung Sửu, Mùi đều là rơi vào thế hãm độc tọa, khó biểu hiện đặc tính “động”, có

Huyền học

Thiên Lương tại Sửu Mùi

Sao Thiên lương ở hai cung Sửu, Mùi là độc tọa thế vượng, cung đối diện (Thiên di) là sao Thiên cơ lạc hãm. Do sao Thiên

Huyền học

Tử Phá tại Sửu Mùi

Người có sao Tử vi, Phá quân tọa thủ tại cung Sửu, Mùi, đa phần là hay suy nghĩ, khó tránh khỏi vất vả, dung

Huyền học

Thiên Tướng tại Sửu Mùi

Sao Thiên tướng ở hai cung Sửu, Mùi là độc tọa, là mệnh cách Thủ tướng triều viên, phú quý song toàn. Sao Thiên tướng tọa

Huyền học

Thiên Phủ tại Sửu, Mùi

Sao Thiên phủ nhập miếu độc tọa tại cung Sửu, Mùi, làm việc có kế hoạch, yêu cầu rất cao, biểu hiện tốt Sao Thiên

Scroll to Top