Tag: Mão

Huyền học

Thiên Tướng tại Mão Dậu

Sao Thiên tướng ở hai cung Mão, Dậu lạc hãm tọa mệnh, trong công việc có nguyên tắc nhất định, thường giữ được cảnh giác và sự

Huyền học

Dương Lương tại Mão Dậu

Sao Thái dương thế bình và sao Thiên lương thế địa cùng tọa thủ cung Dậu, mặc dù giống như cung Mão nhưng sao Thái dương và

Huyền học

Tử Tham tại Mão Dậu

Là người ngay thẳng, cá tính kiên cường, nhiều say mê hứng thú, phần ứng nhanh nhạy, hiểu được cách đối nhân xử thế, luôn

Huyền học

Thiên Đồng tại Mão Dậu

Sao Thiên đồng tọa cung Mão, Dậu, – Chủ là người có duyên với người khác giới, biểu hiện tốt, thích kích thích, thích sự vật

Huyền học

Thiên Phủ tại Mão Dậu

Sao Thiên phủ tọa thủ ở cung Mão, Dậu, cơm áo đầy đủ, thích hưởng thụ, có thể thành người lãnh đạo trong phạm vi sống

Huyền học

Vũ Sát tại Mão Dậu

Sao Vũ khúc, Thất sất cùng tọa cung Mão, Dậu, tam hợp hội cùng sao Tham lang và Liêm trinh tại cung Tài bạch, cung

Huyền học

Cự Cơ tại Mão Dậu

Sao Cự môn, Thiên cơ cùng tọa thủ cung Mão, Dậu thủ mệnh, là mệnh cách Cự cơ đồng lâm, chủ về tư duy nhạy bén, có

Huyền học

Thái Âm tại Mão

Sao Thái âm ở cung Mão là hãm địa tọa thủ một mình, dường như không sáng, bôn ba lao lực, có duyên phận bạc

Huyền học

Liêm Phá tại Mão Dậu

Chủ là người có tinh thần sáng tạo mạo hiểm và năng lực lãnh đạo, khả năng nhẫn nại cao, tích cực và chắc chắn trong công

Scroll to Top