Tag: Liêm Trinh

Huyền học

Liêm Phủ tại Thìn Tuất

Sao Liêm trinh, Thiên phủ cùng tọa thủ ở cung Thìn, Tuất, nếu không có sát tinh xung phá, là mệnh cách Thiên phủ triều viên, cũng

Huyền học

Liêm Sát tại Sửu Mùi

Người mà sao Liêm trinh, Thất sát cùng tọa thủ ở cung Sửu, Mùi thì thường có nhiều sở thích như văn nghệ, giỏi quản lý

Huyền học

Liêm Trinh tại Dần Thân

Mệnh tọa ở cung Thân, sao Liêm trinh nhập miếu độc tọa là mệnh cách Tướng tú triều nguyên, có tài biện luận, không có trở ngại,

Huyền học

Liêm Tướng tại Tý Ngọ

Người có Sao Liêm Trinh tọa thủ cung Tý, Ngọ, thì làm việc có nguyên tắc, kiểu được mức độ, có lý trí, hiểu rõ mình đang

Huyền học

Liêm Phá tại Mão Dậu

Chủ là người có tinh thần sáng tạo mạo hiểm và năng lực lãnh đạo, khả năng nhẫn nại cao, tích cực và chắc chắn trong công

Huyền học

Liêm Tham tại Tỵ Hợi

Sao Liêm trinh tại hai cung Tỵ Hợi thủ mệnh ở thế hãm, cả đời phong lưu, dễ bị cuốn vào vòng tranh chấp đào

Scroll to Top