Tag: Thiên Đồng

Huyền học

Cự Đồng tại Sửu Mùi

Sao Thiên đồng, Cự môn cùng tọa thủ cung Sửu, Mùi đều là rơi vào thế hãm, lúc này, bản thân sao Thiên đồng không có

Huyền học

Đồng Âm tại Tý Ngọ

Sao Thiên Đồng tọa thủ Cung Tý, Ngọ, là người dám làm dám chịu, hay nghĩ cho người khác, vui khi giúp đỡ người khác, đồng

Huyền học

Thiên Đồng tại Thìn Tuất

Sao Thiên đồng là thế bình tọa ở cung Thìn, Tuất, là người không coi trọng tiền tài, thuận theo tự nhiên mà được tiền tài; phần

Huyền học

Thiên Đồng tại Tỵ Hợi

Người có sao Thiên đồng tọa ở cung Ty, Hợi giỏi hưởng thụ, hy vọng làm công việc đơn thuần. Trong công việc có nghỉ ngơi, có

Huyền học

Đồng Lương tại Dần Thân

Sao Thiên đồng, Thiên lương cùng tọa thủ cung Dần, Thân, phúc âm tương tụ, tính tình ôn hòa và lương thiện, chú trọng tu dưỡng

Scroll to Top