Tag: Thân

Huyền học

Phá Quân tại Dần Thân

Sao Phá quân độc tọa thế địa tại hai cung Dần, Thân, do sức mạnh của sao Phá quân không mạnh dễ bị ảnh hưởng của

Huyền học

Cự Nhật tại Thân

Sao Thái dương, Cự môn cùng thủ mệnh cung Thân, là mệnh cách Cự nhật đồng cung (cung Dần mạnh hơn cung Thân, sao Cự môn,

Huyền học

Vũ Tướng tại Dần Thân

Sao Vũ khúc và sao Thiên tướng nhập miếu cùng tọa, cung Tài bạch có sao Thiên tướng nhập miếu và sao Liêm trinh ở thế

Huyền học

Thất Sát tại Dần Thân

Sao Thất sát tọa thủ tại cung Dần, Thân, mặc dù có tính cách cơ bản là mệnh cách “tướng tại biên thùy, đôi khi không

Huyền học

Cơ Âm tại Dần Thân

Người nam có sao Thái âm và sao Thiên cơ cùng tọa thủ hai cung Dần, Thân thì đa phần là người lãng mạn, dễ tiếp cận

Huyền học

Tham Lang tại Dần Thân

Sao Tham lang tại hai cung Dần, Thân là độc tọa thế bình, đa tài đa nghệ, giỏi về đối nhân xử thế, chí khí

Huyền học

Tử Phủ tại Dần Thân

Sao Tử vi tại hai cung Dần, Thân ở thế vượng thủ mệnh, có sao Thiên phủ cùng tọa thủ,là mệnh cách Tử phủ đồng

Scroll to Top