Tag: Tham Lang

Huyền học

Tham Vũ tại Sửu Mùi

Người có sao Vũ khúc và sao Tham lang cùng tọa cung Sửu, Mùi thì khá keo kiệt, biết tính toán cho mình, người khác nghĩ là

Huyền học

Tử Tham tại Mão Dậu

Là người ngay thẳng, cá tính kiên cường, nhiều say mê hứng thú, phần ứng nhanh nhạy, hiểu được cách đối nhân xử thế, luôn

Huyền học

Tham Lang tại Thìn Tuất

Sao Tham lang tại hai cung Thìn, Tuất nhập miếu thủ mệnh, cung Tài bạch tất có sao Phá quân nhập miếu, cung Quan lộc tất

Huyền học

Tham Lang tại Tý Ngọ

Sao Tham lang thủ mệnh tại cung Tý, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sao Tử vi tại cung đối diện (cung Thiên di) nhập miếu, cát

Huyền học

Tham Lang tại Dần Thân

Sao Tham lang tại hai cung Dần, Thân là độc tọa thế bình, đa tài đa nghệ, giỏi về đối nhân xử thế, chí khí

Huyền học

Liêm Tham tại Tỵ Hợi

Sao Liêm trinh tại hai cung Tỵ Hợi thủ mệnh ở thế hãm, cả đời phong lưu, dễ bị cuốn vào vòng tranh chấp đào

Scroll to Top