Tag: Thất Sát

Huyền học

Thất Sát tại Thìn Tuất

Sao Thất sát tại hai cung Thìn, Tuất là độc tọa nhập miếu. Hai cung Thìn, Tuất là cung Thiên la Địa võng, Thiên la Địa võng

Huyền học

Tử Sát tại Tỵ Hợi

Người có hai sao Tử vi và Thất sát cùng tọa thủ tại cung Tỵ, Hợi, có tính độc lập tự chủ, anh hùng dũng cảm, có

Huyền học

Liêm Sát tại Sửu Mùi

Người mà sao Liêm trinh, Thất sát cùng tọa thủ ở cung Sửu, Mùi thì thường có nhiều sở thích như văn nghệ, giỏi quản lý

Huyền học

Thất Sát tại Tý Ngọ

Sao Thất sát ở hai cung Tý, Ngọ là độc tọa thế vượng, tam phương tứ chính nếu chưa gặp 4 sát tinh và sao Hóa kỵ là

Huyền học

Thất Sát tại Dần Thân

Sao Thất sát tọa thủ tại cung Dần, Thân, mặc dù có tính cách cơ bản là mệnh cách “tướng tại biên thùy, đôi khi không

Huyền học

Vũ Sát tại Mão Dậu

Sao Vũ khúc, Thất sất cùng tọa cung Mão, Dậu, tam hợp hội cùng sao Tham lang và Liêm trinh tại cung Tài bạch, cung

Scroll to Top