Cung Phu Thê: Ý nghĩa và cách luận giải

Căn cứ theo đặc tính và trạng thái các tinh diệu trong cung Phu Thê, lại phối hợp tam phương tứ chính ảnh hưởng tương hỗ thì có thể suy đoán các tình trạng sau về phối ngẫu của đương số: tướng mạo, thể hình, cá tính, nghề nghiệp, vợ chồng có hình khắc không; khuynh hướng tình cảm của người này (tức là phương thức kết giao bạn khác giới); thái độ và phương pháp xử lý tình cảm của người này; người này hôn nhân sinh hoạt phải chăng mỹ mãn, xác suất ly hôn; người này thích loại hình bạn khác giới như thế nào; tình cảm vợ chồng đậm nhạt ra sao; phối ngẫu trọng về tinh thần hay là vật chất, vân vân….

Nếu như nam nữ cùng xem lá số, lại phối hợp cung Huynh Đệ, cung Mệnh, cung Quan Lộc, cung Tài Bạch, cung Phúc Đức hai bên để suy đoán quan hệ giữa vợ chồng thì càng thêm chuẩn xác. Nếu như phối hợp cung an Thân suy đoán thêm nữa thì còn biết được khả năng tình dục của đương số.

Nếu cung Phu Thê vô chủ tinh, lại lạc không vong (tức trong cung có không vong, Tiệt Không), chủ người này hôn nhân muộn. Nếu không lạc không vong, đã thành hôn rồi, thì chủ người này phu thê gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều. Có 3 loại nguyên nhân: Gia đình kinh tế có vấn đề, cho nên phải xuất ngoại công tác kiếm tiền, trợ giúp gia đình; hoặc bởi vì nơi công tác yêu cầu phải bôn ba Nam Bắc dẫn đến gần nhau ít xa nhau nhiều; hoặc nhân tố ngoại lai can dự vào, làm hình thành quan hệ hôn nhân không chính thường.

Nếu cung Phu Thê lạc tại tứ mã chi địa (Dần, Thân, Tỵ, Hợi), mà trong cung lại có sát tinh hoặc sát tinh trùng trùng, người này khả năng phải hai lần hôn nhân.

Nếu cung Phu Thê không có chủ tinh, mà cung Nô Bộc có Hóa Kỵ, thì người này hôn nhân khó thành. Đó là bởi vì cung Nô Bộc có Hóa Kỵ đối cung là cung Huynh Đệ, biểu thị người này trong các mối quan hệ khi nói đến chuyện cưới xin luôn luôn bất thuận, lúc đó có Hóa Kỵ lai trùng, không có cách nào sinh trợ cung Phu Thê, thêm nữa là cung phu thê không chủ tinh, càng không có trợ lực thúc đẩy nhân duyên.

Nếu cung Phu Thê tự Hóa Kỵ, cho thấy người này có nhà ở/phòng ở khá nhỏ.

Nếu nữ mệnh cung Phu Thê có tứ sát, Không, Kiếp, Thiên Hình, Thiên Diêu, Xương, Khúc, Hàm Trì, Hóa Kỵ trong đó có từ 4 sao tọa thủ trở lên thì người này có khuynh hướng dâm loạn.

Cung Phu Thê và cung Quan Lộc đối xung, chúng có quan hệ như sau:

Cung Phu Thê biểu thị đặc điểm của người phối ngẫu, và quan hệ giữa bản thân và phối ngẫu, cung Quan Lộc biểu thị sự nghiệp của bản thân và biểu thị cách nhìn của người khác đối với phối ngẫu của mình. Phu thê tình cảm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cung Quan Lộc, khiến sự nghiệp của bản thân suy kém, ít nhất cũng hủy mất một nửa. Nếu nữ mệnh cung Phu Thê có chủ tinh Hóa Quyền, thì có trợ giúp đối với sự nghiệp của chồng.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi tìm đức Phật

Từ một câu chuyện có thật Kinh Hiền Ngu ghi chép lại rằng, ở thủ đô Vaisali của đất nước Licchavi có 500 người mù

Scroll to Top