Tag: Phá Quân

Huyền học

Phá Quân tại Dần Thân

Sao Phá quân độc tọa thế địa tại hai cung Dần, Thân, do sức mạnh của sao Phá quân không mạnh dễ bị ảnh hưởng của

Huyền học

Vũ Phá tại Tỵ Hợi

Sao Vũ khúc, phá quân cùng tọa cung Tỵ, Hợi thủ mệnh, tính cách cương trực tự tin, có tinh thần mạo hiểm, thích đối

Huyền học

Phá Quân tại Thìn Tuất

Sao Phá quân tại hai cung Thìn, Tuất là độc tọa thế vượng. Vì hai cung Thìn, Tuất là Thiên la Địa võng, chủ về võ tướng cứng

Huyền học

Phá Quân tại Tý Ngọ

Sao Phá quân tại hai cung Tý, Ngọ là độc tọa nhập miếu, là cung vị mà sao Phá quân được lợi nhất, nếu không có sát tinh

Huyền học

Tử Phá tại Sửu Mùi

Người có sao Tử vi, Phá quân tọa thủ tại cung Sửu, Mùi, đa phần là hay suy nghĩ, khó tránh khỏi vất vả, dung

Huyền học

Liêm Phá tại Mão Dậu

Chủ là người có tinh thần sáng tạo mạo hiểm và năng lực lãnh đạo, khả năng nhẫn nại cao, tích cực và chắc chắn trong công

Scroll to Top