Tag: Thiên Tướng

Huyền học

Thiên Tướng tại Mão Dậu

Sao Thiên tướng ở hai cung Mão, Dậu lạc hãm tọa mệnh, trong công việc có nguyên tắc nhất định, thường giữ được cảnh giác và sự

Huyền học

Vũ Tướng tại Dần Thân

Sao Vũ khúc và sao Thiên tướng nhập miếu cùng tọa, cung Tài bạch có sao Thiên tướng nhập miếu và sao Liêm trinh ở thế

Huyền học

Thiên Tướng tại Tỵ Hợi

Sao Thiên tướng ở hai cung Tỵ, Hợi, mệnh nữ là người nhiệt tình với công việc, nguyện chia sẻ thành quả công việc với người

Huyền học

Tử Tướng tại Thìn Tuất

Tuy tính chất của hai sao Tử vi và Thiên tướng là ổn định, nhưng do bản thân chịu bó buộc mà chỉ là ở thế địa,

Huyền học

Liêm Tướng tại Tý Ngọ

Người có Sao Liêm Trinh tọa thủ cung Tý, Ngọ, thì làm việc có nguyên tắc, kiểu được mức độ, có lý trí, hiểu rõ mình đang

Huyền học

Thiên Tướng tại Sửu Mùi

Sao Thiên tướng ở hai cung Sửu, Mùi là độc tọa, là mệnh cách Thủ tướng triều viên, phú quý song toàn. Sao Thiên tướng tọa

Scroll to Top