Tag: Vũ Khúc

Huyền học

Tham Vũ tại Sửu Mùi

Người có sao Vũ khúc và sao Tham lang cùng tọa cung Sửu, Mùi thì khá keo kiệt, biết tính toán cho mình, người khác nghĩ là

Huyền học

Vũ Tướng tại Dần Thân

Sao Vũ khúc và sao Thiên tướng nhập miếu cùng tọa, cung Tài bạch có sao Thiên tướng nhập miếu và sao Liêm trinh ở thế

Huyền học

Vũ Phá tại Tỵ Hợi

Sao Vũ khúc, phá quân cùng tọa cung Tỵ, Hợi thủ mệnh, tính cách cương trực tự tin, có tinh thần mạo hiểm, thích đối

Huyền học

Vũ Phủ tại Tý Ngọ

Người có sao Vũ khúc và sao Thiên phủ cùng tọa cung Tý, Ngọ sẽ có năng lực lãnh đạo và hành động, giỏi về hoạch định và

Huyền học

Vũ Khúc tại Thìn Tuất

Sao Vũ khúc nhập miếu độc tọa cung Thìn, Tuất thủ mệnh, cung Thân đi có sao Tham lang nhập miếu chiếu mệnh, đồng thời cung

Huyền học

Vũ Sát tại Mão Dậu

Sao Vũ khúc, Thất sất cùng tọa cung Mão, Dậu, tam hợp hội cùng sao Tham lang và Liêm trinh tại cung Tài bạch, cung

Scroll to Top