Tag: Thiên Lương

Huyền học

Dương Lương tại Mão Dậu

Sao Thái dương thế bình và sao Thiên lương thế địa cùng tọa thủ cung Dậu, mặc dù giống như cung Mão nhưng sao Thái dương và

Huyền học

Cơ Lương Thìn Tuất

Sao Thiên cơ là “ thiện tinh “, sao Thiên lương cùng ở cung Thìn, Tuất (cương) thủ mệnh, là mệnh cách Thiện âm triều cương,

Huyền học

Thiên Lương tại Tý Ngọ

Sao Thiên lương ở hai cung Tý, Ngọ là độc tọa nhập miếu, thuộc mệnh cách Thọ tinh nhập miếu, có thể phát huy được toàn

Huyền học

Thiên Lương tại Sửu Mùi

Sao Thiên lương ở hai cung Sửu, Mùi là độc tọa thế vượng, cung đối diện (Thiên di) là sao Thiên cơ lạc hãm. Do sao Thiên

Huyền học

Đồng Lương tại Dần Thân

Sao Thiên đồng, Thiên lương cùng tọa thủ cung Dần, Thân, phúc âm tương tụ, tính tình ôn hòa và lương thiện, chú trọng tu dưỡng

Huyền học

Thiên Lương tại Tỵ Hợi

Sao Thiên lương ở hai cung Tỵ, Hợi là độc tọa lạc hãm, cung đối diện (Thiên di) có sao Thiên đồng nhập miếu. Do sao Thiên lương lạc

Scroll to Top