Tag: Tuất

Huyền học

Thất Sát tại Thìn Tuất

Sao Thất sát tại hai cung Thìn, Tuất là độc tọa nhập miếu. Hai cung Thìn, Tuất là cung Thiên la Địa võng, Thiên la Địa võng

Huyền học

Liêm Phủ tại Thìn Tuất

Sao Liêm trinh, Thiên phủ cùng tọa thủ ở cung Thìn, Tuất, nếu không có sát tinh xung phá, là mệnh cách Thiên phủ triều viên, cũng

Huyền học

Cơ Lương Thìn Tuất

Sao Thiên cơ là “ thiện tinh “, sao Thiên lương cùng ở cung Thìn, Tuất (cương) thủ mệnh, là mệnh cách Thiện âm triều cương,

Huyền học

Thiên Đồng tại Thìn Tuất

Sao Thiên đồng là thế bình tọa ở cung Thìn, Tuất, là người không coi trọng tiền tài, thuận theo tự nhiên mà được tiền tài; phần

Huyền học

Phá Quân tại Thìn Tuất

Sao Phá quân tại hai cung Thìn, Tuất là độc tọa thế vượng. Vì hai cung Thìn, Tuất là Thiên la Địa võng, chủ về võ tướng cứng

Huyền học

Tử Tướng tại Thìn Tuất

Tuy tính chất của hai sao Tử vi và Thiên tướng là ổn định, nhưng do bản thân chịu bó buộc mà chỉ là ở thế địa,

Huyền học

Vũ Khúc tại Thìn Tuất

Sao Vũ khúc nhập miếu độc tọa cung Thìn, Tuất thủ mệnh, cung Thân đi có sao Tham lang nhập miếu chiếu mệnh, đồng thời cung

Huyền học

Thái Dương tại Tuất

Thái dương, Thái âm đều mất sáng, mệnh vất vả không có phúc hưởng thanh nhàn và niềm vui, sau khi phấn đấu gian khó

Huyền học

Tham Lang tại Thìn Tuất

Sao Tham lang tại hai cung Thìn, Tuất nhập miếu thủ mệnh, cung Tài bạch tất có sao Phá quân nhập miếu, cung Quan lộc tất

Huyền học

Thái Âm tại Tuất

Sao Thái âm thủ mệnh tại cung Tuất, cả đời yên ổn có ít biến động, công việc tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn có sự

Scroll to Top