Tag: Thái Âm

Huyền học

Thái Âm tại Hợi

Sao Thái âm nhập miếu thủ mệnh tại cung Hợi, cung Thiên di tất có sao Thiên cơ thế bình, cung Quan lộc tất có sao

Huyền học

Thái Âm tại Tỵ

Sao Thái âm thủ mệnh tại cung Tỵ lạc hãm, cung Thiên di có sao Thiên cơ thế bình, cung Quan lộc có sao Thái dương thế

Huyền học

Đồng Âm tại Tý Ngọ

Sao Thiên Đồng tọa thủ Cung Tý, Ngọ, là người dám làm dám chịu, hay nghĩ cho người khác, vui khi giúp đỡ người khác, đồng

Huyền học

Nhật Nguyệt tại Sửu

Ánh trăng vào giờ Sửu là nhập miếu mà “ tròn trịa’, soi sáng giữa bầu trời mặc dầu hạn chế cơ hội hữu hiện

Huyền học

Nhật Nguyệt tại Mùi

Sao Thái dương, sao Thái âm cùng tọa thủ cung Mùi nhập mệnh, hoặc mệnh tại cung Mùi; Hai sao Thái dương, Thái âm cùng tại

Huyền học

Thái Âm tại Dậu

Sao Thái âm thủ mệnh tại cung Dậu, sao Thái dương tam hợp hội chiếu cung Tài bạch (tỵ) cũng là thế vượng, nếu không có sát

Huyền học

Cơ Âm tại Dần Thân

Người nam có sao Thái âm và sao Thiên cơ cùng tọa thủ hai cung Dần, Thân thì đa phần là người lãng mạn, dễ tiếp cận

Huyền học

Thái Âm tại Thìn

Sao Thái âm ở cung Thìn không cát lợi bằng ở cung Mão, đó là do cung Thìn là cung địa võng của Thiên la Địa võng,

Huyền học

Thái Âm tại Tuất

Sao Thái âm thủ mệnh tại cung Tuất, cả đời yên ổn có ít biến động, công việc tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn có sự

Huyền học

Thái Âm tại Mão

Sao Thái âm ở cung Mão là hãm địa tọa thủ một mình, dường như không sáng, bôn ba lao lực, có duyên phận bạc

Scroll to Top