Tag: Hợi

Huyền học

Thái Âm tại Hợi

Sao Thái âm nhập miếu thủ mệnh tại cung Hợi, cung Thiên di tất có sao Thiên cơ thế bình, cung Quan lộc tất có sao

Huyền học

Tử Sát tại Tỵ Hợi

Người có hai sao Tử vi và Thất sát cùng tọa thủ tại cung Tỵ, Hợi, có tính độc lập tự chủ, anh hùng dũng cảm, có

Huyền học

Thiên Cơ tại Tỵ Hợi

Không thích tiền tài, cũng không thích dựa dẫm vào bố mẹ hoặc bậc tiền bối, đa số là tay trắng dựng cơ đồ, bôn ba

Huyền học

Vũ Phá tại Tỵ Hợi

Sao Vũ khúc, phá quân cùng tọa cung Tỵ, Hợi thủ mệnh, tính cách cương trực tự tin, có tinh thần mạo hiểm, thích đối

Huyền học

Thiên Tướng tại Tỵ Hợi

Sao Thiên tướng ở hai cung Tỵ, Hợi, mệnh nữ là người nhiệt tình với công việc, nguyện chia sẻ thành quả công việc với người

Huyền học

Thiên Đồng tại Tỵ Hợi

Người có sao Thiên đồng tọa ở cung Ty, Hợi giỏi hưởng thụ, hy vọng làm công việc đơn thuần. Trong công việc có nghỉ ngơi, có

Huyền học

Thái Dương tại Hợi

Sao Thái dương tọa mệnh cung Hợi, cung đối diện (cung Thiên di) có sao Cự môn ở thế vượng đối chiếu, tam hợp hội chiếu sao Thiên

Huyền học

Cự Môn tại Tỵ Hợi

Sao Cự môn ở hai cung Tỵ, Hợi; Cung Tài bạch có sao Thiên cơ lạc hãm; cung Quan lộc có sao Thiên đồng thế bình.

Huyền học

Thiên Lương tại Tỵ Hợi

Sao Thiên lương ở hai cung Tỵ, Hợi là độc tọa lạc hãm, cung đối diện (Thiên di) có sao Thiên đồng nhập miếu. Do sao Thiên lương lạc

Huyền học

Thiên Phủ tại Tỵ Hợi

Sao Thiên phủ tọa ở cung Tỵ, Hợi khả năng hoạt động mạnh, không chịu được gò bó, tích cực tìm kiếm cuộc sống, có

Scroll to Top