Thiên Phủ tại Tỵ Hợi

Sao Thiên phủ tọa ở cung Tỵ, Hợi khả năng hoạt động mạnh, không chịu được gò bó, tích cực tìm kiếm cuộc sống, có tính linh hoạt.

Sao Thiên phủ tọa ở cung Tỵ, Hợi khả năng hoạt động mạnh, không chịu được gò bó, tích cực tìm kiếm cuộc sống tự do thoải mái, có tính linh hoạt, có thể gặp vận may khi chuyển nghề, chuyển chỗ ở, giao lưu rộng, quan hệ giao tiếp tốt, gặp may mắn ngoài xã hội, có thể được cơ duyên tốt mà thành công.

BỐ CỤC SAO

Sao Thiên phủ ở cung Tỵ, Hợi là độc tọa ở thế địa, sao Thiên tướng hội chiếu là hãm địa, làm giảm bớt tính ổn định của sao Thiên phủ, vất vả tăng thêm nhưng hiểu được đạo lý làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.

VẬN MỆNH CƠ BẢN

Sao Thiên phủ tọa ở cung Tỵ Hợi là độc tọa ở thế địa, cung Thiên di sẽ có sao Tử vi thế vượng và sao Thất sát thế bình, cung Quan lộc sẽ có sao Thiên tướng hãm địa. Sao Thiên tướng nhập cung Quan lộc, không dễ thay đổi sự nghiệp, nhưng do sao Thiên tướng hãm địa nên sự nghiệp thành bại khó đoán.

VẬN MỆNH CỦA CÁC NĂM SINH KHÁC NHAU

Người sinh năm Ất: Sao Thiên di ở cung Thiên di hoá khoa. Ra ngoài có quý nhân tương trợ, có sự quả cảm và khả năng sáng tạo, tính độc lập cao, có biểu hiện tốt trong sự nghiệp.

Người sinh năm Bính Hợi, Bính Mão, Bính Mùi, Mậu Hợi, Mậu Mão, Mậu Mùi, Nhâm Tỵ, Nhâm Dậu, Nhâm Sửu có sao Mệnh mã và Lộc tồn cùng tọa ở cung Mệnh hoặc cung Thiên di là mệnh cách Lộc mã giao trì, có thể tăng thêm tiền tài trong sự thay đổi của môi trường, càng thay đổi thì càng tăng thêm tiền tài.

Người sinh năm Nhâm: Sao Tử vi ở cung Thiên di hoá quyền. Kiên định có tính tự chủ, ra ngoài thì tốt, có biểu biện xuất sắc trong sự nghiệp.

Người sinh tháng 2, 6, 10 có mệnh tọa ở cung Tỵ, người sinh tháng 4, 8, 12 có mệnh tọa cung Hợi, hai sao Tả phù, Hữu bật đều ở Tam phương của cung Mệnh chủ về quan hệ giao tiếp tốt, có thể được sự hỗ trợ của sao Tả phù, Hữu bật.

VẬN MỆNH CỦA CÁC GIỜ SINH KHÁC NHAU

Người sinh giờ Tý, Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất có mệnh tọa ở cung Tỵ; người sinh giờ Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Thân, Hợi có mệnh tọa ở cung Hợi, hai sao Địa không và Địa kiếp đồng tọa hoặc đồng giáp cung Mệnh hoặc hội chiếu ở Tam phương Tứ chính của cung Mệnh là mệnh cách Mệnh lý phùng không hoặc Không Kiếp giáp mệnh, cầu danh cầu lợi thường không thành, cần thành tâm.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi tìm đức Phật

Từ một câu chuyện có thật Kinh Hiền Ngu ghi chép lại rằng, ở thủ đô Vaisali của đất nước Licchavi có 500 người mù

Scroll to Top