Thiên Phủ tại Mão Dậu

Sao Thiên phủ tọa thủ ở cung Mão, Dậu, cơm áo đầy đủ, thích hưởng thụ, có thể thành người lãnh đạo trong phạm vi sống của người đó, thường tự cho là bận rộn mà trở thành lười biếng, mâu thuẫn trong lựa chọn, không có tính độc lập.

BỐ CỤC SAO

Sao Thiên phủ độc tọa ở cung Mão, Dậu (cung Mão là thế địa, cung Dậu là thế vượng). Sao Thiên tướng hội chiếu trong cung Mão là thế địa, sao Thiên tướng hội chiếu trong cung Dậu là nhập miếu. Mệnh cách Lộc Mã giao trì. 

Sao Thiên phủ toạ mệnh ở hai cung Mão, Dậu, sao Lộc tồn và Mệnh mã có cơ hội đồng tọa ở cung Tài bạch, đây là mệnh cách Lộc mã giao trì sắp xuất hiện trong mệnh bàn, có thể tăng thêm tiền tài trong sự thay đổi môi trường, càng biến động càng thêm tiền tài .

VẬN MỆNH CƠ BẢN

Do sao Thiên phủ ở cung Dậu là thế vượng, mà sao Thiên tướng hội chiếu lại là nhập miếu, do đó có thể phát huy hết tính ổn định, tích lũy của cải của sao Thiên phủ. Sở trường cân bằng, quản lý, hài hoà của sao Thiên tướng, nếu không có sát tinh xung phá là mệnh cách Phủ tướng triều viên, quan hệ giao tiếp tốt, chuyên tâm vào công việc, có quý nhân tương trợ, được mọi người mến mộ, phú quý song toàn, duy chỉ cần lưu ý đời sống hôn nhân và tình cảm.

Sao Thiên phủ ở cung Mão là tọa mệnh thế địa, sao Thiên tướng hội chiếu cũng là thế địa thì hơi thiếu lực.

Sao Thiên phủ thủ mệnh ở hai cung Mão, Dậu, cung Thiên di sẽ có sao Thất sát thế vượng và sao Vũ khúc thế lợi, cung Quan lộc sẽ có sao Thiên tướng (cung Mùi là thế địa, cung Sửu là nhập miếu). Sao Thất sát, Vũ khúc nhập cung Thiên di chủ về hoạt động nhiều, không chịu nổi ở trong nhà, thích ra ngoài, cần thường xuyên di chuyển, không thể ở yên một chỗ hay làm mãi một nghề, phải vất vả ở ngoài, cạnh tranh với đối thủ, công việc và cuộc sống có biến động lớn, có cơ hội thành công bất ngờ. Sao Thiên tướng nhập cung Quan lộc, thì mức độ trung thành với nghề nghiệp cao, phần lớn không dễ thay đổ công việc, thích ứng làm trợ lý trong cơ quan nhà nước, người huấn luyện hoặc công việc cần điều chỉnh, có thể phát huy được sở trường, được sự tin cậy của cấp trên, từ đó đạt được thành tựu, đặc biệt sao Thiên tướng ở cung Sửu thì càng thể hiện rõ.

Sao Thiên phủ độc tọa ở cung Mão, Dậu, thích đồng cung hoặc hội chiếu sao Lộc tồn, 6 cát tinh. Nếu gặp Không vong hoặc sát tinh sẽ phá hoại bản tính bảo thủ cẩn trọng, an phận thủ thường của sao Thiên phủ, từ đó tạo thành bản tính oán trời trách đất, chỉ biết phê bình người khác mà không tự nhìn nhận lại, do đó ảnh hưởng đến sự phát triển đáng lẽ có được.

VẬN MỆNH CỦA CÁC NĂM SINH KHÁC NHAU

Người sinh năm Giáp: Sao Vũ khúc của cung Thiên di hoá khoa. Có tính sáng tạo, ra ngoài có quý nhân giúp đỡ.

Người sinh giờ Bính Hợi, Bính Mão, Bính Mùi, Mậu Hợi, Mậu Mão, Mậu Mùi có mệnh tọa ở cung Dậu. Người sinh giờ Nhâm Tỵ, Nhâm Dậu, Nhâm Sửu có mệnh tọa cung Mão, sao Lộc tồn và Mệnh mã cùng tọa ở cung Tài bạch, là mệnh cách Lộc mã giao trì, có thể tạo ra tiền của trong sự thay đổi môi trưòng, càng biến động thì càng tạo ra tiền của.

Người sinh năm Kỷ: Sao Vũ khúc ở cung Thiên di hoá lộc. Ra ngoài có quý nhân giúp đỡ, được tài lộc.

Người sinh năm Canh: Sao Vũ khúc ở cung Thiên di hoá quyền. Có tinh thần phấn đấu, bôn ba, bận rộn để lập nghiệp .

Người sinh năm Nhâm: Sao Vũ khúc ở cung Thiên di hoá kỵ. Cá tính khá cố chấp, cô lập, phần lớn dựa vào kỹ thuật để mưu sinh, tự lập, tự phấn đấu, mất của ở bên ngoài hoặc tranh chấp vì tiền tài.

Người sinh tháng 4, 8, 12 có mệnh tọa cung Mão; người sinh tháng 2, 6, 10 có mệnh tọa cung Dậu, sao Tả phù, Hữu bật tam hợp hội chiếu ở cung Tài bạch hoặc Quan lộc, có thành tích trong sự nghiệp.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi tìm đức Phật

Từ một câu chuyện có thật Kinh Hiền Ngu ghi chép lại rằng, ở thủ đô Vaisali của đất nước Licchavi có 500 người mù

Scroll to Top