Thiên Cơ tại Sửu Mùi

Sao Thiên cơ tọa thủ tại hai cung Sửu, Mùi đều là rơi vào thế hãm độc tọa, khó biểu hiện đặc tính “động”, có thể đối mặt vối công việc có độ nguy hiểm cao. Do sao Thiên cơ chủ về “động , nếu rơi vào thế hãm thì càng thiếu tính ổn định, không thể tụ tài, không nên làm kinh doanh; nên phục vụ người khác, có thể có biểu hiện tốt mà có được thành công.

Bố cục sao

Sao Thiên cơ tại hai cung Sửu, Mùi rơi vào thế hãm thủ mệnh, cung Thiên di có sao Thiên lương ở thế vượng hướng chiếu, xuất ngoại có quý nhân tương trợ, làm việc đều có cơ duyên, có thể gặp hung hóa cát, cuộc sống, công việc đều thích thay đổi, là giai cấp làm công ăn lương phục vụ người khác, sự nghiệp có thành công, thu được danh tiếng.

Cung Tài bạch có sao Thiên đồng ở thế bình, tiền của đạm bạc, thích sự an nhàn, có thể quản lý tài chính, có tích trữ, không lo chuyện ăn mặc. Cung Quan lộc có sao Cự môn ở thế vượng, đa phần theo nghề có liên quan đến tài ăn nói như giáo sư, nhà chính trị, kinh doanh, được nhiều người kính trọng.

Vận mệnh các năm sinh khác nhau

Người sinh năm Giáp, Mậu, Canh: Hai quý tinh Thiên khôi, Thiên việt tại cung Mệnh, cung Thiên di tương chiếu, là mệnh cách Tọa quý hướng quý, văn chương cái thế, được quý nhân tương trợ.

Người sinh năm Ất: Sao Thiên cơ tại cung Mệnh hóa lộc, sao Thiên lương tại cung Thiên di hóa quyền, là mệnh cách Quyền lộc tuần phùng, suốt đời thuận lợi, tài hoa xuất chúng. Sao Thiên cơ rơi vào thế hãm hóa lộc, tiền tài biến động cao, lao tâm khổ tứ, nếu gặp sát tinh đồng cung, thì có triệu chứng phá tài, tiền đến tiền đi; xuất ngoại thường có âm trợ, trong sự nghiệp được nắm quyền.

Người sinh năm Bính: Sao Thiên đồng tại cung Tài bạch hóa lộc, sao Thiên cơ tại cung Mệnh hóa quyền, là mệnh cách Quyền lộc tuần phùng, tài lộc và quan lộc đều tốt, suốt đòi thuận lợi, tài hoa xuất chúng. Có phúc khí, thích an nhàn, tham hưởng thụ, thiếu chí tiến thủ, nhờ quý nhân phù trợ mà kiếm tiền không vất vả, có tiền hưỏng thụ, cuộc sống sung túc; là người tính toán cẩn thận, có năng lực lãnh đạo và giao tiếp, giỏi biện luận, lập kế hoạch, làm việc có hiệu quả. Sao Thiên cơ rơi vào thế hãm hóa quyền, thì không tránh khỏi vất vả.

Người sinh năm Đinh: Sao Thiên cơ tại cung Mệnh hóa khoa, sao Thiên đồng tại cung Tài bạch hóa quyền, sao Cự môn tại cung Quan lộc hóa kỵ, là mệnh cách Giáp đệ đăng dung khoa, được nổi bật trong đám đông, địa vị cao; nếu gặp sát tinh xung phá, thì đa phần chỉ là hư danh, hoặc phải nuôi tiếc. Là người thông minh mưu trí, giỏi động não, thi cử thuận lợi, lập kế hoạch thường hay được chọn dùng, thanh danh vang dội, nhưng khó tránh khỏi biến động; có tiền của hưởng thụ; trong sự nghiệp nhiều chuyện thị phi, đề phòng chuyện kiện cáo, nếu chuyển nghiệp sang các nghề như dạy học, luật sư, chính trị gia.., có thể tránh hung gặp cát.

Người sinh năm Đinh, Kỷ có mệnh tọa cung Mùi, hoặc ngưòi sinh năm Quý có mệnh tọa cung Sửu, sao Kình dương nhập miếu cùng tọa thủ cung Mệnh, là mệnh cách Kình dương nhập miếu, bốn mộ địa Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có thể chế được hung sát của sao Kình dương, đồng thời giữ được uy quyền và sức mạnh, là ngưòi có uy quyền xuất chúng, phú quý song toàn, gặp Hỏa tinh thì uy quyền lại càng lớn mạnh.

Người sinh năm Mậu: Sao Thiên cơ tại cung Mệnh hóa kỵ, thưòng phải lao tâm khổ tứ, gặp chuyện thưòng nghĩ không thông, đa phần tự tìm đến phiền não; sự nghiệp khó phát triển, vấn đề tình cảm cũng gặp khó khăn, bị mất ngủ về đêm, nếu có cát tinh tương trợ mới có thể được cải thiện.

Người sinh năm Kỷ: Sao Thiên lương tại cung Thiên di hóa khoa. Xuất ngoại có quý nhân phù trợ, có năng lực học tập, thanh danh và nhân duyên tốt.

Người sinh năm Canh: Sao Thiên đồng tại cung Tài bạch hóa kỵ. Kiếm tiền không dễ, thu nhập khá thấp, không giữ được tiền của, thu chi không cân đối.

Người sinh năm Tân: Sao Cự môn tại cung Quan lộc hóa lộc. Thường dùng miệng lưỡi hoặc khả năng giao tiếp để làm việc, hoặc công việc đòi hỏi cạnh tranh như dạy học, văn hóa truyền thông, luật sư, nhân viên bán hàng.., lời nói có sức mạnh, làm người khác tâm phục khẩu phục, có thể dựa vào tài ăn nói để phát tài, kiếm tiền.

Người sinh năm Nhâm: Sao Thiên lương tại cung Thiên di hóa lộc. Xuất ngoại thưòng được phúc âm chiếu cố.
Người sinh năm Quý: Sao Cự môn tại cung Quan lộc hóa quyền. Lời nói có sức mạnh, có thể nắm quyền thế, thích hợp phát triển trong giới chính trị, hoặc theo nghề liên quan đến tài ăn nói.

Người sinh vào tháng 3,4, 5 có mệnh tọa thủ tại cung Mùi, hoặc sinh vào tháng 9,10,11 có mệnh tọa thủ tại cung Sửu, lại có hai sao Tả phù, Hữu bật cùng tọa thủ hoặc đồng giáp cung Mệnh, là mệnh cách Tả hữu đồng cung, hoặc mệnh cách Tả hữu thủ hằng, giỏi lập kế hoạch, giao tiếp tốt, mọi việc gặp hung hóa cát, phúc lộc suốt đời. Nhưng nếu sao Thiên cơ tại cung Mệnh rơi vào thế hãm, trước thành công sau thất bại, trước hiển vinh sau suy bại.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi tìm đức Phật

Từ một câu chuyện có thật Kinh Hiền Ngu ghi chép lại rằng, ở thủ đô Vaisali của đất nước Licchavi có 500 người mù

Scroll to Top