Liêm Trinh tại Dần Thân

Mệnh tọa ở cung Thân, sao Liêm trinh nhập miếu độc tọa là mệnh cách Tướng tú triều nguyên, có tài biện luận, không có trở ngại, nhiều tài hoa, giỏi giao tiếp, nhiều sở thích, cá tính hào phóng, có hiểu hiện xuất sắc trong công việc, có thể đảm nhiệm chức quan trọng, duy chỉ có dễ gần với tửu sắc, cờ bạc, gặp 4 sát tinh là Kình dương, Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh tương xung thì nên chú ý tai họa từ trên trời rơi xuống. Mệnh nữ đa tình, nhiều đào hoa, tình cảm nhiều trắc trở, nên kết hôn muộn.

BỐ CỤC SAO

     Sao Liêm trinh nhập miếu độc tọa ở cung Dần, Thân có thể hoàn toàn phát huy hết tính chất của sao Liêm trinh là hay thay đổi, đào hoa (có duyên với bạn khác giới); dục vọng mạnh, tham lam, hiếu thắng, thích mạo hiểm, quyền uy (sát), chịu khống chế và có tài nhưng không gặp thời (tù), cuồng vong khó trị (tà);

     Lại do cung đối diện của nó là sao Tham lang ở thế bình, do đó đa tài đa nghệ, có năng lực làm việc, hy vọng biểu hiện tài năng trong thách thức, giỏi giao tiếp, xã giao, dễ tiếp cận với tửu, sắc, tài, khí.

VẬN MỆNH CƠ BẢN

     Sao Liêm trinh nhập miếu ở cung Dần, Thân, cung Thiên di sẽ có sao Tham lang ở thế bình, cung Tài bạch sẽ có sao Tử vi và Thiên tướng ở thế địa, cung Quan lộc sẽ có sao Thiên phủ (cung Tý là nhập miếu, cung Ngọ là thế vượng) và sao Vũ khúc ở thế vượng. Thích biểu hiện, thích kích thích, thích các sự việc mới mẻ, thích đi xa, phần lớn phát triển ở bên ngoài, thậm chí lập nghiệp ở nước ngoài, có duyên với bạn khác giới.

     Giỏi đầu tư, kiếm tiền, sử dụng tiền, cả đời nhiều tài lộc, không phải lo cơm áo, phần lớn là được sự tin cậy và giúp đỡ của cấp trên, công việc có tính quyết đoán, có năng lực lãnh đạo, được sự khích lệ của người thân, sự nghiệp phát triển ổn định, có thể lên chức cao nắm quyền lớn.

VẬN MỆNH CỦA CÁC NĂM SINH KHÁC NHAU

     Người sinh năm Giáp: Sao Liêm trinh ở cung Mệnh hóa lộc, sao Vũ khúc ở cung Quan lộc hóa khoa. Có năng lực lãnh đạo, văn nghệ tài hoa, có uy quyền, có thể được sự giúp đỡ của bạn bè và yêu mến của cấp dưới, làm việc thuận lợi, có của cải lại đào hoa, giao tiếp xã giao nhiều, thường làm công việc liên quan đến kinh doanh và văn học nghệ thuật, có thể có thu hoạch. Có khả năng giải quyết công việc và có danh tiếng, phục vụ ngành tài chính kinh tế hoặc quân cảnh thì danh lợi song toàn.

     Người sinh năm Giáp, Đinh, Tỵ, Canh, mệnh tọa ở cung Dần; người sinh năm Giáp, Canh, Quý, mệnh tọa ở cung Thân, sao Lộc tồn đồng tọa ở cung Mệnh hoặc hội chiếu Tam phương Tứ chính ở cung Mệnh là mệnh cách Lộc hợp uyên ương hoặc mệnh cách Song lộc triều viên, có danh vọng, phúc khí, tài hoa, tài quan đều đẹp.

     Người sinh giờ Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi năm Giáp, mệnh tọa cung Dần, sao Lộc tồn và hóa lộc đồng tọa cung Mệnh, gặp sao Thiên không, Địa kiếp xung phá là mệnh cách Lưỡng trùng hoa cái, ở chỗ cát ẩn chứa hung, cô độc, nghèo khổ, có duyên với tăng phật, gặp Không môn thì ngược lại chủ về thanh phúc.

     Người sinh năm Giáp Thân, Giáp Tý, Giáp Thìn, Canh Dần, Canh Ngọ, Canh Tuất, sao Lộc tồn và Mệnh mã cùng tọa ở cung Mệnh hoặc cung Thiên di là mệnh cách Lộc mã giao trì, càng biến động càng có của, có thể đạt được của từ sự phát triển nhờ thay đổi môi trưòng, chuyển việc, chuyển chức có cơ hội tốt, cả đời có nhiều cơ hội du lịch.

     Người sinh năm Ất: Sao Tử vi ở cung Tài bạch hóa khoa. Khả năng xử lý công việc tốt, tài nghệ xuất chúng, có kỹ năng đặc biệt, có nghiên cứu và kiến giải đặc biệt về một kỹ thuật chuyên môn hoặc học vấn nào đó, có vận thiên tài, ở cơ quan nhà nước hoặc làm kinh doanh ở cơ quan nhà nước có thể được quý nhân tương trợ, yên ổn được của.

      Người sinh năm Ất mệnh tọa cung Dần, sao Đà la đồng tọa mệnh, không tránh khỏi bệnh máu đặc, có nhiều ưu phiền, mệnh nữ càng cần thận trọng.

     Người sinh năm Bính: Sao Liêm trinh ở cung Mệnh hóa kỵ. Sao Tù Liêm trinh hóa kỵ, thành nút thắt không thể mở, tinh thần bị giam hãm, bản tính ngỗ ngược, suy nghĩ nhiều, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng dẫn đến thay đổi, bụng dạ hẹp hòi, tính toán nhiều, thường có tài nhưng không gặp thời, rơi vào khốn quẫn, cờ bạc dễ thua lại không biết sửa đổi, dễ bị kiện tụng.

     Người sinh năm Mậu: Sao Tham lang ở cung Thiên di hóa lộc. Thông minh, vất vả, thích xuất ngoại, thường có tiệc rượu xã giao, kinh doanh được của, khó tránh đào hoa.

     Người sinh năm Bính, Mậu mệnh tọa ở cung Ngọ, sao Liêm trinh (tù), Thiên tướng (ấn), Kình dương (hình) cùng tọa mệnh là mệnh cách Hình tù giáp ấn, tuy dũng cảm nhưng nhiều hình thương, cả đời tranh tụng, thị phi liên miên.

     Người sinh năm Kỷ: Sao Vũ khúc ở cung Quan lộc hóa lộc, sao Tham lang ở cung Thiên di hóa quyền. Nguồn của cải nhiều, có kho để tích trữ, công việc thuận lợi, tiền của trong sự nghiệp cũng được như ý, phần lớn làm chức vụ, ngành nghề liên quan đến tài chính. Có sức mạnh, có thể nắm quyền, bên ngoài hiếu khách, ham rượu chè, đào hoa không ít, có duyên với bạn khác giới, nam thì sẽ lấy được vợ chịu khó, giỏi đầu tư; mệnh nữ thì nên kết hôn muộn, bạn đời có ích cho thành công trong sự nghiệp.

     Người sinh năm Canh: Sao Vũ khúc ở cung Quan lộc hóa quyền. Có tinh thần phấn đấu, chú trọng sự nghiệp, thích tự sáng nghiệp, có thể đạt được tài lộc, nên chú trọng cải thiện quan hệ giao tiếp, mệnh nữ khó tránh khỏi cô khắc, sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân và đời sống tình cảm.

     Người sinh năm Đinh, Kỷ, Canh mệnh tọa ở cung Mùi, sao Kình dương hoặc Đà la cùng tọa ở cung Mệnh khó tránh khỏi bệnh máu đặc, nhiều ưu phiền, mệnh nữ thì càng trầm trọng.

     Người sinh năm Tân mệnh tọa cung Dần; người sinh năm Ất, Kỷ mệnh tọa cung Thân, hai quý tinh là Thiên việt và Thiên khôi lần lượt tam hợp hội chiếu ở cung Mệnh, cung Quan lộc, là mệnh cách Thiên ất củng mệnh.

     Người sinh năm Nhâm: Sao Tử vi ở cung Tài bạch hóa quyền, sao Vũ khúc ở cung Quan lộc hóa kỵ. Tính tự chủ cao, có tham vọng làm lãnh đạo, có khả năng cầm quyền, có mẹo đầu tư, có thể làm chức vụ chủ quản cao cấp trong cơ quan tài chính kinh tế.

     Người sinh năm Nhâm mệnh tọa cung Tý, sao Liêm trinh, Thiên tướng và Kình dương đồng tọa mệnh là mệnh cách Hình tù giáp ấn.

     Người sinh năm Quý: Sao Tham lang ở cung Thiên di hóa kỵ. Đa tài đa nghệ, mệnh nam dựa vào kỹ nghệ đặc biệt để nuôi cả nhà, mệnh nữ rất giỏi việc nhà, thích ra ngoài tìm đào hoa, dễ có chuyện phong lưu, cẩn thận vì tửu sắc mà gặp họa.

VẬN MỆNH CỦA CÁC GIỜ SINH KHÁC NHAU

     Người sinh giờ Tý, Ngọ, Thìn, Tuất, Dần, Thân, sao Liêm trinh tọa thủ ở cung Mệnh, cung Quan lộc có sao Vũ khúc lại gặp sao Văn xương và Văn khúc là mệnh cách Liêm trinh văn võ, vừa giỏi văn vừa giỏi võ, bình sinh đã có đủ phúc khí lại gặp sao Lộc tồn, cả đời giàu có nhưng mệnh thọ không dài, tình cảm không thuận lợi, hình thương không ngớt.

     Người sinh giờ Mão, Dậu, sao Địa không hoặc Địa kiếp đồng tọa mệnh, có kỹ năng đặc biệt hoặc là nhân tài trong việc quản lý người, chỉ cần không gặp 4 sát tinh là Kình dương, Đà la, Hoả tinh, Linh tinh và sao Hóa kỵ là sẽ có biểu hiện tốt.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi tìm đức Phật

Từ một câu chuyện có thật Kinh Hiền Ngu ghi chép lại rằng, ở thủ đô Vaisali của đất nước Licchavi có 500 người mù

Scroll to Top