Tham Lang tại Dần Thân

Sao Tham lang tại hai cung Dần, Thân là độc tọa thế bình, đa tài đa nghệ, giỏi về đối nhân xử thế, chí khí cao ngạo, hứng thú với chính trị.

Sao Tham lang thủ mệnh tại hai cung Dần, Thân, cung Tài bạch tất có sao Phá quân ở thế vượng, cung Quan lộc tất có sao Thất sát ở thế vượng. Là người có năng lực lập kế hoạch và quan sát đặc biệt, thường nhờ ý tưởng kỳ lạ mà phát tài, có thể gặp thành công mà được tiền tài, tiền tài có tính biến động lớn, nên theo nghề đặc thù hoặc an thân với công nghệ kỹ thuật; không sợ khó khăn, công việc càng có tính cạnh tranh, tính đột phá, tính thay đổi lại càng có khả năng ứng biến, sự nghiệp có thành tựu lớn, môi trường làm việc cũng thay đổi lớn, sau trung niên khá yên ổn.

BỐ CỤC SAO

Sao Tham lang tại hai cung Dần, Thân là độc tọa thế bình, cung đối diện (cung Thiên di) có sao Liêm trinh nhập miếu. Do sao Tham lang là thế bình, sức mạnh khá yếu, nên chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sao Liêm trinh nhập miếu tại cung đối diện, ngoài đa tài đa nghệ, giỏi về đối nhân xử thế còn có tính chất của sao Liêm trinh như chí khí cao ngạo, có hứng thú với chính trị.

VẬN MỆNH CƠ BẢN

Vất vả hiếu động, ra ngoài giao tiếp rộng, có thể được quý nhân phù trợ, nên phát triển nơi thành thị, có thể theo các nghề nhiều hoạt động như giải trí, thẩm mỹ.

Có ham muốn và tài lãnh đạo, muốn dùng phương thức thân thiết hợp lý để lãnh đạo người khác, có lúc dễ bị người khác hiểu nhầm, cảm thấy có chí mà không làm được.

VẬN MỆNH CỦA CÁC NĂM SINH KHÁC NHAU

Người sinh năm Giáp: Cung Thiên di có sao Liêm trinh hóa lộc, cung Tài bạch có sao Phá quân hóa quyền. Chú trọng hưởng thụ tinh thần, có nhân duyên tốt với người khác giới, ra ngoài được người khác giới tương trợ, giỏi giao tiếp ứng biến, thường làm nghề có liên quan đến nghệ thuật.

Kiếm tiền rất vất vả, có vận thiên tài, tiền tài nhiều biến động, đa phần phát hoành tài, tiền đến tiền đi không giữ được, về sau có thể khá ổn định, người nào mà tiền trước đi sau đến, hoặc trước phá sau được thì có thể giữ được tiền tài.

Người sinh năm Giáp Thân, Giáp Tý, Giáp Thìn, Canh Dần, Canh Ngọ, Canh Tuất, sao Lộc tồn, Thiên mã cùng tọa thủ cung Mệnh hoặc cung Thiên di, là mệnh cách Lộc mã giao trì, có thể được phát tài trong môi trường thay đổi, càng bôn ba càng phát tài.

Người sinh năm Ất có mệnh tọa cung Dần, hoặc người sinh năm Tân có mệnh tọa cung Thân, sao Đà la cùng tọa thủ cung Mệnh, dễ vì sắc mà sinh tai họa.

Người sinh năm Ất, Kỷ có mệnh tọa cung Thân; hoặc người sinh năm Tân có mệnh tọa cung Dần, 2 quý tinh Thiên việt, Thiên khôi tại cung Mệnh, cung Quan lộc tam hợp hội chiếu, là mệnh cách Thiên ất củng mệnh, văn chương cái thế, được quý nhân hỗ trợ nhiều.

Người sinh năm Bính: Cung Thiên di có sao Liêm trinh hóa kỵ. Dễ sinh chuyện tranh chấp đào sắc bên ngoài, nên đề phòng tai nạn giao thông, hay suy nghĩ, tấm lòng không rộng mở, gặp chuyện thường hay tính toán, về tình cảm thường biến động và gặp khó khăn.

Người sinh năm Mậu: Cung Mệnh có sao Tham lang hóa lộc, là người thông minh, nhân duyên tốt, có phúc thực lộc, được hưởng thọ cao, có vận thiên tài.

Người sinh năm Kỷ: Cung Mệnh có sao Tham lang hóa quyền. Là người cơ trí thao vát, có tài, tự phụ, tính tùy tiện, ý thức chủ quan mãnh liệt, có duyên với người khác giới, ứng biến tốt, phong lưu, thích nắm quyền và gần nữ sắc.

Người sinh năm Quý: Cung Tài bạch có sao Phá quân hóa lộc; cung Mệnh có sao Tham lang hóa kỵ. Kiếm tiền rất vất vả, có hoành tài, tiền tài biến động lớn, đa phần phát hoành tài, thường hay mơ hão không thực tế, đào hoa thị phi nhiều.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi tìm đức Phật

Từ một câu chuyện có thật Kinh Hiền Ngu ghi chép lại rằng, ở thủ đô Vaisali của đất nước Licchavi có 500 người mù

Scroll to Top