Tag: Nguyệt

Huyền học

Thái Âm tại Dậu

Sao Thái âm thủ mệnh tại cung Dậu, sao Thái dương tam hợp hội chiếu cung Tài bạch (tỵ) cũng là thế vượng, nếu không có sát

Scroll to Top